گروه های آموزشی دانشکده مهندسی برق


مهندسی برق (به انگلیسی: Electrical engineering) زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می‌پردازد. می‌توان مهندسی برق را به دو قسمت عمده تقسیم کرد: بررسی و طراحی سیستم‌های انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی؛ یا بررسی و طراحی سیستم‌های الکترونیکی برای پردازش و انتقال اطلاعات، نظیر رایانه‌ها، سامانه‌های مخابراتی، مدارهای مجتمع، رادارها و نظایر آن. به بیان دیگر، مهندسان برق از الکتریسیته یا برای انتقال انرژی یا برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند.[۱] فراگیرتر شدن استفاده از انرژی الکتریکی و افزایش نیاز به انتقال و نیز پردازش سریع‌تر اطلاعات، مهندسی برق را به یکی از مهم‌ترین و پر طرفدارترین زمینه‌های مهندسی و صنعت تبدیل کرده‌است.

مقطع تحصیلی رشته گرایش برنامه پیشنهادی ترم ها سرفصل دروس
کارشناسی ارشد مهندسی برق سیستم های قدرت 📁 📁
کارشناسی ارشد مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک 📁 📁
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات(سیستم) 📁 📁
کارشناسی مهندسی برق - - 📁
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک - 📁 📁
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت 📁 📁
کاردانی کاردان فنی برق الکترونیک 📁 📁
کاردانی نظام جدید الکترونیک الکترونیک عمومی 📁 -
کاردانی نظام جدید الکتروتکنيک - - 📁