وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اسامی پذیرفته شدگان وام صندوق رفاه نیمسال دوم 91-90
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 5 تیر سال 1391)


 

ردیف

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

مبلغ به ریال

1

891135111

امیر

آخشی

2000000

2

8912415116

رضا

اسدالله تبار آهنگر

2000000

3

8912315152

حسن

آصف

2000000

4

901123116

امیر حسین

اعزی پاشا کلایی

2000000

5

881123114

رضا

افتری

2000000

6

9012615199

روح الله

آقاپور اکتیج

2000000

7

891124133

اسامه

آقاجان پور افرودی

2000000

8

8912415189

فرزین

اکبریان

2000000

9

891125115

رامین

امجدی دیزنا

2000000

10

9012715130

الهام

آهنگری بابلی

2000000

11

9012615167

محمد مهدی

آهنگریان کاری

2000000

12

901113128

علی

بابایی مهر

2000000

13

901114128

مصطفی

برزگر کریکلایی

2000000

14

881123122

زهره

پناهی وند عیسی لو

2000000

15

9012915161

زهرا

پورمیرزامحمد خردونی

2000000

16

8922315183

رضا

جوادیان موخر

2000000

17

891123134

سید محمد

حسین زاده

2000000

18

902114163

سید مهدی

حسینی شبروانی

2000000

19

8912315169

عزت الله

حضرتی ملالی

2000000

20

892114187

قاسم

خسروی شوب

2000000

21

891133128

فائزه

خلیلی تیرتاشی

2000000

22

901113118

میلاد

درزی کاسمانی

2000000

23

8912315163

علی

دستگیر

2000000

24

891123146

رویا

ذبیحی آلاشتی

2000000

25

8912215113

مسعود

رئیسی دهکردی

2000000

26

881123132

ندا

ربیعی

2000000

27

881123135

سامان

رستمی

2000000

28

9012115132

شهاب

رستمی

2000000

29

891245125

فاطمه

رضانیارمی

2000000

30

8912315145

صابر

زاهدیان تجنکی

1500000

31

8912115127

جواد

سلجوقی مقدم

2000000

32

9012615138

محسن

صاحبیان

2000000

33

8912115112

امید

عاقب

2000000

34

891114153

سید محمد

عینی تیزابی

2000000

35

901123144

علی اصغر

غلامرضاتبار دیوکلایی

2000000

36

8912115117

صابر

فولادی تالاری

2000000

37

891215116

محمد صادق

فولادی تالاری

2000000

38

891123140

افسانه

قلی پور کاسگری

2000000

39

901124166

میثم

کاظمی حاجی

2000000

40

891123152

کیارش

کیانی

2000000

41

891133153

ایمان

گران قراخیلی

2000000

42

891115134

کمیل

مافی

2000000

43

8912115153

سید علی

محسنی کرانی

2000000

44

901113139

رضا

محمدی شهرودی

2000000

45

891114142

مصطفی

مصطفی پوربندپی

2000000

46

901124168

علیرضا

میرزاپور ارمکی

2000000

47

8912115150

اسمعیل

نژاد اسمعیل عزیزی

2000000

48

9012715159

نرگس

نعمتی کشتلی

2000000

49

891123161

پوریا

همرنگی کوهی

2000000

50

8912415234

قاسم

یدالله پور باریکی

2000000


 
ضوابط شهریه  
اطلاعیه های مالی  
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000