وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
اعلام نتيجه جلسه کميسيون موارد خاص استاني دانشجويان
تاریخ ثبت: ( دوشنبه 27 اسفند سال 1397)


نتيجه جلسه کميسيون موارد خاص استاني دانشجويان جدول ذيل اعلام گرديده است. در صورتيکه دانشجويان ذيل قبلا اقدامات لازم در خصوص انتخاب واحد را به انجام نرسانده باشند در اولين فرصت به اداره آموزش موسسه مراجعه فرمايند.

همچنين دانشجويان اسامي 9 نفر ذيل جهت دريافت نامه افزايش سنوات نظام وظيفه فورا به اداره آموزش مراجعه فرمايند.

1- ابوالفضل صادقيان اميري

2- محمد ابراهيم صفر پور

3- مرتضي قاسمي

4- وحيد ابوالحسن زاده کشتلي

5- امير محد ابراهيمي

6- علي مهدوي

7- احمدرضا پيرايش

8- محمد علي پهلوان

9- پويا شجاع حمزه کلايي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول نتيجه جلسه کميسيون موارد خاص استاني دانشجويان

1  امین عمران
2 امیر حبیبیان
3 سید احمد نعمت پور
4 علیرضا عظیم خاني
5 کبریا بابایي
6 الهام آقامحمدی زره ناسي
7 سمیه درجزی دولق
8 حمیدرضا حسینعلي بیگي
9 اطهر رحماني دشتي
10 محمدرضا نجار درونکلائي
11 محمد فرجي درزیکلا
12 سعید محمدیان نعمت سرا
13 یاسر طاهری آلاشتي
14 کلثوم نجفي
15 علیرضا صالحي فر
16 میثم عابدی سماکوش
17 محمد امین دادپور
18 مصطفي قدیری
19 معصومه تقوی انگورج
20 حسین اژدری
21 فاطمه صفایي کناری
22 اکبر پاشایي
23 سامان رضایي روشن
24 محسن یوسفي سرخي
25 زینب گازار
26 عیسي باش قره
27 بهزاد وهاب زاده
28 مصطفي اصغری هریکندی
29 عاطف عدالت
30 علیرضا عباسي
31 پیمان اسبکیان بندپي
32 محمدرضا قراپازکي خیلي
33 مریم موحدی
34 الهام عرب جوادی
35 اسماعیل بابانتاج کاسه گری
36 حسین قلي پور گودرزی
37 سپیده حسین زاده
38 محمد بسمل
39 امیرحسین زماني طبقدهي
40 آرمان طالبي کناری
41 سید عبدالحسین میرزااقاییان امیری
42 یوسف خانلاری ملال
43 کوروش رضایي
44 امیر فرامرزی
45 آرمین امین الهي
46 عاصمه یعقوبي بورا
47 معصومه ریوف فوشازده
48 هامون فلاح بیجارکني
49 رضاپورگنجي-فاطمه زهرا
50 صادقیان امیری-ابوالفضل
51 مهدوی-علي
52 مهدی نیا-فاطمه
53 ذکریایي آهنگر- رضا
54 امیدوار-کیمیا
55 باباجاني بابلي-علي رضا
56 قاسمي-مرتضي
57 ابوالحسن زاده-وحید
58 یوسف نژادروشن-حسین
59 جوادیان کوتنائي-رضا
60 صفرپور-محمدابراهیم
61 درخورمعصوم ابادی-فاطمه
62 پیرایش-احمدرضا
63 حسیني-سیدمرتضي
64 سلمان پور باریکي-محمدرضا
65 حسن نیا-امیررضا
66 رحیمي ساحلي-حامد
67 ابراهیمي-امیرمحمد
68 ابراهیم تبارملکشاه-احسان
69 پهلوان-محمدعلي
70 شجاع حمزه کلائي-پویا

قوانین و فرم ها
مدیریت آموزش  
سامانه آموزشی  
سیستم مدیریت کارآموزی  
دانشکده و گروه ها  
دانش آموختگان  
تقویم آموزشی 
اطلاعیه های آموزشی
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000